Werken bij De Wederkerigheid

De Wederkerigheid heeft de ambitie om tenminste een goede, zo niet excellente werkgever te zijn. Zij verwacht daarin veel van haar medewerkers, maar de medewerkers mogen ook veel van de werkgever verwachten. Wederom doet hier onze naam ‘de Wederkerigheid’ deze visie recht. In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de interne organisatie. De Wederkerigheid is een platte organisatie, zonder managers. Alle teamleden zetten hun competenties in voor het geheel. Diverse taken zijn gemandateerd en het team is zelf-organiserend geworden.

Begeleiders van deelnemers leggen hun eigen ontwikkelingsweg naast de weg van deelnemers / bewoners. Begeleiders erkennen het spiegelproces van de relatie, zijn zich bewust van eigen thema’s. Ze hebben kennis van de kwaliteit van de professionele relatie in verhouding tot de ontwikkeling van de zorgvragers en die van henzelf. Ieder mens heeft zijn of haar pad te gaan en leert daarbij van de ander. De medewerkers hebben net zoals de deelnemers en bewoners een persoonlijk plan, waarvan de voortgang eens in de zes tot acht weken met de directeur / bestuurder wordt besproken.

De Wederkerigheid faciliteert ruim in opleidingsmogelijkheden. Ze heeft daarvoor vaste partners gevonden voor basisopleidingen bij Scillz en de Academie Antroposofische Gezondheidszorg. Voor verdere verdieping en professionele kennis wordt gebruik gemaakt vele andere aanbieders van professionele cursussen en methodieken. In het persoonlijk plan dat alle medewerkers maken, wordt ook het scholing- en opleidingsstuk opgenomen.

Naast vaste medewerkers en invallers, werken wij ook met vrijwilligers. Vrijwillig betekent bij ons niet vrijblijvend. We maken graag vaste afspraken met je en rekenen daarbij op je komst. Een onkostenvergoeding en/of vrijwilligersvergoeding behoort tot de mogelijkheden, conform de wettelijk daarvoor geldende regels.

Ben je geïnteresseerd in werken bij De Wederkerigheid? Stuur dan je open sollicitatie met CV en motivatiebrief per mail naar info@dewederkerigheid.nl. Zat daarin duidelijk wie je bent, wat je zoekt en wat je kunt bieden.

Wij hebben op dit moment geen vacatures open staan.

In het voorjaar en de zomer is er waarschijnlijk weer plek voor vrijwilligers. In de loop van 2021 is er wellicht ook weer plek voor nieuwe stagiairs. Daarnaast zijn wij geregeld op zoek naar invallers voor de woonbegeleiding (inclusief avond- en weekenddiensten) en invallers voor de slaap-/nachtdiensten. Beide invalfuncties zijn eventueel ook te combineren.