Vertrouwenspersoon voor cliënten

De onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon voor cliënten van De Wederkerigheid

Bent u client of bewoner van De Wederkerigheid? Dan kunt u met vragen, problemen of bezwaren rondom onvrijwillige zorg terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon wordt ook wel CVP genoemd.

Wat doet de CVP?

De CVP ondersteunt bij vragen, problemen of bezwaren over de (onvrijwillige) zorg die u ontvangt. Onder zorg kunt u ook verstaan begeleiding of behandeling. Wanneer u het niet eens bent met de zorg die De Wederkerigheid geeft of wil geven, bespreekt u dit meestal met uw begeleider. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de CVP.

Onvrijwillige zorg - De Wet zorg en dwang

Soms wil De Wederkerigheid zorg geven waar u bezwaar tegen heeft of waar u zich tegen verzet. Dat heet onvrijwillige zorg. De onvrijwillige zorg is geregeld in de Wet zorg en dwang. Deze wet zegt over onvrijwillige zorg: Nee, tenzij…

Deze zorg is nodig voor de veiligheid van de cliënt of van anderen. Met onvrijwillige zorg voorkomen we ernstig nadeel voor de cliënt of voor anderen.

Een voorbeeld van onvrijwillige zorg is dat u een bepaald dieet moet volgen, terwijl u dat niet wilt. Een ander voorbeeld is dat u niet zonder toestemming naar buiten mag, iemand niet mag bellen of als iemand niet op bezoek mag komen.

Hoe kan de CVP helpen bij onvrijwillige zorg of andere vragen over de zorg?

  • De CVP luistert en kan informatie en uitleg geven over uw rechten.

  • De CVP kan helpen om het probleem helder te krijgen.

  • De CVP kan vertellen wie u verder kan helpen.

  • De CVP kan helpen om het gesprek met de Wederkerigheid te voeren. Zij kan ondersteunen bij gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.

  • De CVP kan ondersteunen bij een klachtenprocedure.

De CVP is niet in dienst van De Wederkerigheid. Zij is onafhankelijk. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

De CVP komt op woon- en werklocaties en ziet het als het misgaat met de rechten van cliënten. Dat kan ook als u het niet ziet. Zonder namen te noemen kan zij daarover in gesprek gaan met de begeleiders van De Wederkerigheid, zodat de situatie kan verbeteren. Wanneer dat niet helpt, kan de CVP het bespreken met de bestuurder. En als het echt nodig is kan zij het ook melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Meer informatie over de Wet zorg en dwang en cliëntenvertrouwenspersonen kunt u vinden op: www.dwangindezorg.nl

Hoe kom ik in contact met de CVP?

Er zijn drie manieren om in contact te komen:

  • Tijdens een bezoek aan de woning of de dagbestedingslocatie. Daar liggen ook folders.

  • Via de mail: b.nugteren@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

  • Per telefoon: 06 – 40 53 90 66