Vacature Bestuurder

Vacature Bestuurder

Stichting de Wederkerigheid is een kleinschalige maar ambitieuze zorgonderneming gevestigd op Landgoed de Reehorst in Driebergen. Wij bieden op kleine schaal woon- en werkoplossingen voor volwassenen met een afstand tot de maatschappij en/of de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen mensen bij het (her)vinden van hun plek in de samenleving, door arbeidsmatige activering en beschermd wonen. We doen dat vanuit een holistisch mensbeeld en op antroposofische grondslag. Meer informatie over hoe wij werken is te vinden op onze website. Daar is ook een meer uitvoerige profielschets en het strategiedocument voor de periode 2020 – 2023 te vinden. Wegens vertrek van de huidige bestuurder is de Wederkerigheid op zoek naar een

ONDERNEMENDE BESTUURDER (28 uur p.w.)

De bestuurder handelt binnen de kaders van het door De Raad van Toezicht vastgestelde beleid en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Wederkerigheid is een platte organisatie zonder managementlagen, met zelfsturende teams die werken vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. Er wordt toegewerkt naar meer (zelf)ondernemerschap.

De bestuurder draagt de verantwoordelijkheid over de zorg, management en bedrijfsvoering, alsmede de gewenste innovatie binnen het werkgebied De Wederkerigheid heeft in deze fase een bestuurder nodig die de organisatie van de pioniersfase naar de differentiatiefase kan brengen. Er wordt een sociaal ondernemende bestuurder gezocht met ervaring in het initiëren, sturen en realiseren van veranderprocessen binnen een groeiende organisatie. We zoeken een sterk mens- en ontwikkelingsgerichte bestuurder die strategie en visie kan vertalen naar de werkvloer, waardoor medewerkers die veelal op basis van zelfsturende teams werken, geïnspireerd worden

Wij vragen van de nieuwe bestuurder: aantoonbare kennis en ervaring als zorgbestuurder en bewezen kennis en ervaring en affiniteit met de doelgroep (GGZ); kennis en ervaring met sociaal ondernemerschap binnen een zorginstelling; kennis en aantoonbare ervaring met dienendleiderschap. Daarnaast affiniteit en ervaring met de antroposofische sociaal therapie en vaardigheid in het opstellen van beleidsstukken en operationele richtlijnen. De nieuwe bestuurder is bij voorkeur woonachtig in de regio.

We zijn ons bewust dat De Wederkerigheid zoekt naar een ‘schaap met vijf poten’. Essentieel is dat we op zoek zijn naar een bestuurder met ervaring in de zorg èn als sociaal ondernemer. Verder dient opgemerkt te worden dat de bestuurder proactief ondersteuning kan vragen en samen kan werken met de leden van de Raad van Toezicht en de toekomstige Raad van Advies over strategische, relationele en operationeel-tactische uitdagingen en kansen.

Wij bieden een interessante, uitdagende en afwisselende functie voor in eerste instantie een aanstelling van een jaar. Bij gebleken geschiktheid en wederzijds enthousiasme, kan dit daarna worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Alle informatie over de De Wederkerigheid is te vinden op deze website. Aanvullende informatie over de vacature is te vinden en in onderstaande bijlagen: het uitgebreide functieprofiel en de meerjarenstrategie 2020-2023 in .pdf (klik om deze te lezen indien gevraagd eerst op 'open site in new window') en in .jpg (klik om deze te kunnen lezen desgewenst op 'afbeelding openen in nieuw tabblad').

Heb je daarna nog concrete vragen, neem dan contact met ons op per mail voor het maken van een belafspraak met één van de leden van de Raad van Toezicht.

Solliciteren kan tot uiterlijk 26 oktober 2020, graag voorzien van motivatie en cv, via: info@dewederkerigheid.nl

201007 WDK profiel- en functiebeschrijving bestuurder DEF3.pdf
WDK meerjarenstrategie 2020-2023.pdf

profiel Bestuurder pag1

profiel Bestuurder pag2

profiel Bestuurder pag3

profiel Bestuurder pag4

meerjarenstrategie pag1

meerjarenstrategie pag2

meerjarenstrategie pag3

meerjarenstrategie pag4

meerjarenstrategie pag5

meerjarenstrategie pag6

meerjarenstrategie pag7

meerjarenstrategie pag8

meerjarenstrategie pag9

meerjarenstrategie pag10

meerjarenstrategie pag11

meerjarenstrategie pag12

meerjarenstrategie pag13

meerjarenstrategie pag14

meerjarenstrategie pag15

meerjarenstrategie pag16

meerjarenstrategie pag17

meerjarenstrategie pag18

meerjarenstrategie pag19

meerjarenstrategie pag20

meerjarenstrategie pag21

meerjarenstrategie pag22

meerjarenstrategie pag23

meerjarenstrategie pag24