Partners

Wij hebben diverse partners op en buiten Landgoed De Reehorst waarmee we samenwerken en/of diensten uitwisselen. Bij een aantal van deze partners kunnen onze bewoners en deelnemers terecht om ervaring op te doen of om te werken op basis van arbeidsmatige activering.

Antropia

Antropia gelooft dat vooruitgang mogelijk wordt als mensen zich onderling verbonden voelen. En dat dit gevoel sterker wordt als mensen bijeenkomen om samen te denken, samen te leren en samen te creëren. Hun missie is om samen de ideale omstandigheden te creëren waarin mensen graag bijeenkomen en waarin ze zich vrij voelen om hun hart, geest en wil open te stellen. Daarnaast ondernemen zij maatschappelijk verantwoord.

www.antropia.nl

Copijn

De Wederkerigheid werkt als onderaannemer intensief samen met Copijn Groenaanleg en Beheer. Wij zijn er trots op dat we samen met hen landgoed De Reehorst onderhouden. Terwijl Copijn de ontwerp- en inrichtingstaken uitvoert, zorgt De Wederkerigheid voor een groot deel van de onderhoudswerkzaamheden.

www.copijn.nl

Triodos Bank

Al sinds de oprichting in 1980 investeert Triodos Bank in initiatieven die een positieve impact hebben op de wereld om ons heen. Zo financieren zij betere zorg voor kwetsbare ouderen en kinderen. Ook dragen ze bij aan het verminderen van voedselverspilling en de productie van schonere energie, en ondersteunen ze kunst die inspireert en bruggen slaat.

De missie is om het geld van de klanten te laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen. Hierbij zijn de volgende kernwaarden belangrijk: duurzaamheid, transparantie, uitmuntendheid en ondernemerschap.

triodosopreehorst.nl

United Economy

De Wederkerigheid is lid van United Economy, een duurzaam handelsnetwerk voor gelijkgestemde bedrijven die elkaar sterker maken en graag onderling groen zakendoen. Bovendien maakt United Economy de economie als geheel socialer, groener, eerlijker en veerkrachtiger. We betalen elkaar met onze onderlinge munt, de United: een zuiver ruilmiddel, zonder rente en speculatie. Een munt die steeds wordt uitgegeven aan producten en diensten van de deelnemende waardengedreven bedrijven. Door de kracht van het netwerk én de circulaire munt versterken we onze economie en elkaar!

www.unitedeconomy.nl

Circular Green

Plant as a Service! Circular Green circuleert planten tussen gebruikers en revitalisatie centra. Wij allemaal stoppen energie, materialen en tijd in een plant. Deze waarde wil Circular Green behouden. Daarom leven hun planten lang, erg lang.

Circular Green recyclet producten, probeert 100% duurzame grondstoffen te gebruiken, geen afval te hebben, elektronisch transport in te zetten met minimaal transport voor de plant verzorgers.

www.circulargreen.nl