Klachtenregeling

Als lid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) volgen wij de klachtenregeling zoals die door de NVAZ is opgesteld. Deze volgt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).