Governance

Stichting De Wederkerigheid is een stichting die volgens de Governancecode Zorg is ingericht.

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Voor meer informatie over de Governancecode Zorg verwijzen wij naar https://www.governancecodezorg.nl/