Cliëntenraad

Een cliëntenraad in een zorginstelling, zoals De Wederkerigheid, zorgt voor de belangen van cliënten. De cliëntenraad is een serieuze gesprekspartner van directie / bestuur en behartigt de belangen van alle cliënten door invloed uit te oefenen en controle uit te voeren op het beleid van de zorginstelling.

De cliëntenraad van De Wederkerigheid is in ontwikkeling. De bestuurder vergadert eenmaal per kwartaal met de cliënten. Daarin vertelt zij de ontwikkelingen van De Wederkerigheid en uiten de cliënten hun wensen en verlangens. Er wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de cliëntenraad, zodat zij steeds beter wordt geïnformeerd en haar invloed kan uitoefenen op het beleid.