Wie zijn wij

De Wederkerigheid wil uitgroeien tot een volwaardige sociale onderneming. De hele organisatie moet overtuigd zijn van het feit dat ze het verschil kunnen maken. Dat betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan het stimuleren en ontwikkelen van leiderschap. Medewerkers leren verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappelijke problemen, waarbij De Wederkerigheid mogelijk een aandeel kan leveren in de oplossing. De Wederkerigheid kiest daarbij niet voor een bepaalde managementstijl, maar probeert zo veel mogelijk situationeel leiderschap uit te oefenen. Dat maakt dat we ons oefenen om mogelijke vragen en problemen uit de maatschappij tevoorschijn te luisteren. Daaropvolgend onderzoeken we of we op maat een passende oplossing kunnen bieden

Een van onze ambities is om van Wederkerigheid een werkwoord te maken. Het werk wat wij met z’n allen verrichten is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het verlenen van diensten, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van het landgoed en/of het verkopen van eigen, handgemaakte of verbouwde producten, vormt de basis van De Wederkerigheid.

Arbeid is zichtbaar gemaakte liefde. Voorbeeld hiervoor is de zorgvuldigheid waarmee een zaaibed moet worden klaargemaakt of de onderhoudswerkzaamheden die worden verricht op het landgoed. Dat doen de mensen van De Wederkerigheid vóór anderen. Juist het sturende karakter van het werk dat De Wederkerigheid verricht, heeft een helende werking op de mensen. Immers het werk is zinvol en móét gebeuren voor anderen. Zonder verzorging sterven de dieren en worden klanten die onze diensten afnemen ontevreden. Zinvol, verantwoordelijk werk heeft een positieve invloed op het zelfbeeld van mensen.

De Wederkerigheid is een lerende organisatie. Er wordt veel tijd besteed aan de kwaliteit van afspraken en besluiten. Wij gaan er vanuit dat de kwaliteit van afspraken zich uit in daden en resultaat. Indien een afspraak niet nagekomen kan worden, dan wordt dat gemeld aan de collega’s en andere belanghebbenden. De Wederkerigheid streeft naar een open aanspreekcultuur. Immers, het elkaar aanspreken leidt tot onderling vertrouwen en heeft direct effect op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de professionele begeleiding.