Wonen

Beschermd Verblijf

De Wederkerigheid levert maatwerk in begeleiding. Binnen haar huidige populatie wonen zowel cliënten met een licht verstandelijke beperking, met een verslavingsverleden en/of psychische of psychosociale problemen. Bewoners hebben een Wmo of een Wlz indicatie. Het maatwerk wordt mogelijk gemaakt doordat de teams geschoold zijn in het begeleiden van mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek als ook in het begeleiden van de LVB doelgroep.

Beschermd Thuis

De Wederkerigheid heeft grote ambitie om vanuit visie haar aanbod Beschermd Thuis te ontwikkelen. De Wederkerigheid ontwikkelt een nieuw aanbod inspelend op de vraag vanuit de maatschappij en gebaseerd op de visie van de regio. Dit houdt in dat wij ambulante begeleiding gaan bieden bij mensen thuis in de regio. Vanuit de huidige woon- en werksituatie wordt reeds 24/7 zorg geboden. Op onze locaties op Landgoed De Reehorst zijn altijd begeleiders aanwezig.

Natuurlijk bieden wij ook graag deze zorg voor burgers die beschermd thuis nodig hebben, zonder dat ze eerst bij ons gewoond hebben. We zien voor ons dat de begeleiders van De Wederkerigheid hun ‘interne diensten’ met de regio kunnen combineren om burgers met een begeleidingsvraag te ondersteunen


Wil je meer informatie over bovenstaande diensten of iemand aanmelden? Dat kan via Aanmelden. Meer informatie over de visie van de regio Utrecht vind je via deze link.

Klik op de foto's hieronder om een filmportret te zien van Marcel (links) en Caspar (rechts) over wonen en werken bij De Wederkerigheid.