Werken

Werk, activering is helend en gezond makend. Door de ligging op het landgoed, de diensten die wij aanbieden aan onze klanten, het atelier, de landgoedwinkel, onze eigen veestapel en bloemen- en moestuinen, vinden we samen een gelegenheid om talenten aan te spreken. Hoe klein het moment ook in het begin is, na verloop van tijd heeft iedere bewoner en deelnemer een activiteit die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en aan de ontwikkeling van het geheel. Werk geeft deelnemers eigenwaarde, structuur in de dag, zingeving en het is een oefenplek voor sociale en communicatieve vaardigheden.


Wil je meer informatie over bovenstaande dienst(en) of iemand aanmelden? Dat kan via Aanmelden. Meer informatie over de visie van de regio Utrecht vind je via deze link.

Klik op de foto hieronder een filmportret te zien van Laszlo over wonen en werken bij De Wederkerigheid.