Wat doen wij?

De Wederkerigheid werkt vanuit een antroposofische inspiratie, waarin de individuele ontwikkeling van bewoner, deelnemer èn medewerker voorop staat. Het werk, op en buiten De Reehorst, biedt allerlei uitdagingen om deze persoonlijke ontwikkeling tot kwaliteit te maken. De Wederkerigheid gaat daarbij uit van talenten en wensen van eenieder. Iedereen draagt zijn eigen steentje bij en maakt zich dienstbaar aan het geheel. Talenten van onze deelnemers zijn vaak, nog, of weer verborgen.

De begeleiding is erop gericht om de professionele relatie met deelnemers te versterken om zo vanuit vertrouwen van de deelnemer zijn of haar talenten te (her)ontdekken: In ieders eigen tempo met de deelnemer als regisseur. Daardoor wordt het gevoel van eigenwaarde en zodoende toekomstige integratie en participatie bevorderd. De missie van De Wederkerigheid is het in de praktijk uitvoeren en in de werkelijkheid ervaarbaar maken van haar naam: ‘Wederkerigheid’. (Levens)vragen die alle mensen bij De Wederkerigheid hebben, worden onderzocht, verhelderd en met liefde bekeken.

We ontwikkelen een aanpak om samen te werken met alle sociale teams in de WMO-regio, de gebiedsteams GGZ, dorpsteams, vrijwilligersorganisaties, woningbouwverenigingen en andere aanbieders in de regio. Daarvoor wordt een procesregisseur benoemd binnen het team. De procesregisseur gaat zich bezighouden met het verder opbouwen en verdiepen van onze samenwerkingsrelaties om, ten behoeve van onze bewoners, doorstroom en uitstroom succesvol te maken.

Klik op de foto hieronder om het filmportret te zien van één van onze medewerkers, Renée, over De Wederkerigheid.