landgoed sfeerbeeld
logo

Vriendenkring

De vriendenkring van de Stichting De Wederkerigheid is in september 2003 opgericht. Het doel van de vriendenkring is tweeledig.

 

Enerzijds wil de vriendenkring een groep van vrienden en belangstellenden bij elkaar brengen die het project een warm hart toedragen. Voor een jong project als De Wederkerigheid op landgoed de Reehorst in Driebergen is het een grote steun om te weten dat er mensen zijn die het project ondersteunen en geloof hebben in de initiatiefnemers. Daarnaast zal deze kring van mensen ook voor de langere termijn ervaren worden als een warme omhulling voor het project.

Anderzijds biedt de vriendenkring ook een concrete ondersteuning in de vorm van donaties. In eerste instantie werden de donaties als startkosten gebruikt waardoor het project in eenvoudige vorm van start is kunnen gaan. Van de donaties zijn onder andere benodigde materialen of gereedschappen gekocht en ook is de folder voor verwijzers en cliënten ermee gefinancierd. De donaties geven financiële ruimte om op te starten zolang niet alle subsidies en andere geldstromen geregeld zijn. Op den duur zullen de donaties meer gebruikt gaan worden voor projecten en activiteiten die vanuit de gangbare geldstroom niet te betalen zijn en wel de antroposofische meerwaarde aan het project zullen geven. Deze warme geldstroom wordt verzorgd door familie, vrienden en andere belangstellenden die het project zowel financieel als vanuit hartekracht ondersteunen.

Voor de leden van de vriendenkring wordt regelmatig een nieuwsbrief gemaakt om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang van het project.

Wanneer u interesse heeft in de Vriendenkring van De Wederkerigheid kunt u een email sturen aan wederkerigheid@planet.nl. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Activiteiten van de Vriendenkring

werken in de moestuin

Bestede donaties - november 2006

Zoals elders al te lezen valt zijn er kippen en schapen gekomen. Dit was mede mogelijk dankzij donaties van de Vriendenkring.

Werkdag 2 april 2005

Met een grote groep vrienden hebben we een stuk vol kweek en ander onkruid gewied en gespit, zodat we daarna met de deelnemers aardappels konden poten. Ondanks een koud en nat voorjaar en een korte zomer hebben we toch een goede oogst binnen gehaald.

Werkdag 25 september 2004

Er zijn diverse werkzaamheden gedaan als voorbereiding op de aanleg van de bloementuin. Er zijn overwoekerde planten uit de tuin gehaald en verplant waardoor ze dit jaar hebben kunnen groeien en bloeien.

Eerste ontmoetingsdag voor de Vriendenkring 5 juni 2004

Deze eerste dag stond in het teken van kennismaking met het landgoed en de activiteiten van stichting De Wederkerigheid.