landgoed
logo

Informatie, aanmelding en contact

Om te kunnen werken én wonen op De Wederkerigheid is een indicatie nodig voor begeleiding groep en (tijdelijk) verblijf:

  • Verstandelijk gehandicaptenzorg (VG): zorgzwaartepakket (ZZP) 3 of 4
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): zorgzwaartepakket (ZZP) 2C of 3C

Financiering kan in de vorm van ZIN (zorg in natura) of een PGB (persoonsgebonden budget).

Tevens heeft Stichting de Wederkerigheid de mogelijkheid van Volledig Pakket Thuis: VPT

Met het Volledig Pakket Thuis (VPT) kun je met een indicatie voor verblijf dezelfde zorg thuis krijgen als die je zou krijgen wanneer je bij ons op de landgoed-zorgboerderij zou wonen. Voorwaarde voor ons is wel dat je een groot deel van de tijd overdag meedoet in het werk op de landgoed-zorgboerderij. Er is mogelijkheid om deel te nemen aan de maaltijden en recreatieve activiteiten. De ambulante huishoudelijke verzorging wordt individueel afgesproken. Gebruikelijke voorzieningen (huur, energiekosten, telefoon e.d.) komen ten laste van de verzekerde. NB: Je betaalt bij VPT wel de lage intramurale eigen bijdrage.

Dagbesteding kan via een PGB of ZIN. Zowel voor VG als GGZ.

Stichting De Wederkerigheid

  • heeft een AWBZ-erkenning
  • is lid van de Vereniging Utrechtse Zorgboeren
  • is lid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders
  • heeft samenwerkingsverbanden met diverse organisaties, zoals Kwintes, Altrecht, Humanitas en Lievegoed

Heeft u vragen of wilt u een aanmeldingsformulier ontvangen dan kunt u ons bellen of mailen via onderstaande gegevens.

Correspondentieadres:

Stichting De Wederkerigheid

Hoofdstraat 22
3972 LA Driebergen

telefoon: 0343- 410273

e-mail:    info@dewederkerigheid.nl

internet: www.dewederkerigheid.nl

Rabobank: NL49 RABO 0395 2756 28
KvK: 30188978

 

Stichting De Wederkerigheid Heeft een ANBI erkenning. Dat betekent dat uw donaties binnen de daarvoor geldende regels van uw inkomstenbelasting kunt aftrekken.